پویان جابری

پژوهشگر یادگیری ماشین | برنامه‌نویس


داده‌های پایه


بازنمود

درود،
پویان هستم؛ یک گونه‌ی زیستی کربن‌پایه، یک هموساپیِن نر زمینی و تاکنون بار به دور خورشید چرخیده‌ام. من بیشتر شیفته‌ی دانش و فن‌آوری‌ام.


پیشه


دانش‌آموختگی

دانشگاه شهرکرد
۱۲۵۷۸ – ۱۲۵۸۱
کارشناسی ارشد | مهندسی نرم‌افزار
زمینه‌ها: یادگیری ماشین، دانش‌ورزی داده‌ها
پایان‌نامه: تحلیل کارکرد یادگیری جمعی ژرف در رده‌بندی تصاویر پزشکی
استادها: محمّد احسان بصیری | شهلا نعمتی


دانشگاه اصفهان (پردیس شهرضا)
۱۲۵۷۳ – ۱۲۵۷۷
کارشناسی | مهندسی نرم‌افزار
زمینه: توسعه‌ی نرم‌افزار چابک
پروژه: سامانه‌ی خرید آنلاین
استاد: امید روزمند


مهارت‌ها و ابزارها


زبان‌ها


زمینه‌های دل‌پسند


سرگرمی‌ها


شناسه‌های ارتباطی