فرانمون زندگی من
۱۱۰۱۱۰۰۱ ۱۰۱۱۱۱۱۰

داده‌های پایه


بازنمود

درود،
پویان هستم؛ یک گونه‌ی زیستی کربن‌پایه، یک هموساپیِن نر زمینی و تاکنون بار به دور خورشید چرخیده‌ام.
من بیشتر شیفته‌ی دانش و فنّاوری هستم.


پیشه


ابزارها و فن‌آوری‌ها


زبان‌ها


زمینه‌های دل‌پسند


سرگرمی‌ها


شناسه‌های ارتباطی

45676F2073696D696C6973207469626921


EnglishDeutschРусскийپارسی